Loading...

Legal

Lorem ipsum dolor sit amet.
Home / Legal
Terms of use

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka i korištenju kolačića

Sve Vaše osobne podatke koje ELECTIO PRIMUS d.o.o. Vilima Korajca 12, 10000 Zagreb, OIB. 71338429486 (dalje u tekstu: ELECTIO PRIMUS d.o.o.) prikupi putem Internet stranice na kojoj se nalazi ova Izjava i korištenjem drugih oblika elektronske komunikacije koji sadrže / upućuju na ovu Izjavu prikupljaju se, obrađuju i čuvaju u skladu sa uvjetima ove Izjave, internih smjernica ELECTIO PRIMUS d.o.o. o zaštiti osobnih podataka koje se primjenjuju na ELECTIO PRIMUS d.o.o. i Internet stranice društva, kao i važećih propisa Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka.

Pristupanjem ili korištenjem ove Internet stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da ste suglasni sa obradom osobnih podataka i mogućnostima u vezi korištenja kolačića obuhvaćenih ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka i korištenju kolačića.

Način prikupljanja osobnih podataka

ELECTIO PRIMUS d.o.o. je ovlašten prikupljati osobne podatke korisnika ove Stranice pomoću kojih se može utvrditi njihov identitet (primjerice, ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i sl.) na jedan od sljedećih načina:

  1. ako takve osobne podatke sami korisnici Stranice dobrovoljno daju. Pri tome ELECTIO PRIMUS d.o.o. može osobne podatke prikupljene na ovaj način dalje obrađivati i čuvati u objedinjenom obliku koji ne dopušta identifikaciju pojedinačnog korisnika / davatelja osobnog podatka, uklanjanjem podataka o identitetu odnosnog korisnika / davatelja osobnog podatka, i tako obrađene podatke koristiti zajedno sa drugim informacijama u svrhu dobivanja anonimnih, objedinjenih statističkih podataka (npr. broj posjetitelja, izvornih domena određenog davatelja Internet usluga), koji se prikupljaju u svrhu vrednovanja i poboljšavanja ove Stranice.
  2. automatskim prikupljanjem određenih vrsta informacija od strane ELECTIO PRIMUS d.o.o. ili trećih osoba, ELECTIO PRIMUS d.o.o. -ovih podugovarača koje se generiraju uvijek kada korisnici posjete ovu Stranicu i prilikom razmjene e-mailova. Tehnologija koja se pri tome može koristiti su, primjerice, poslužiteljski zapisnici / IP adrese, kolačići (engl. cookies), Web Beacon i alati trećih osoba.
  3. Poslužiteljski zapisnici / IP adrese: IP adresa je broj koji se dodjeljuje računalu korisnika uvijek kada pristupa na Internet. Identifikacija osobnih računala na Internet se vrši pomoću IP adresa koje omogućavaju računalima i poslužiteljima (engl. server) da se međusobno prepoznaju i uspostave komunikaciju. ELECTIO PRIMUS d.o.o. prikuplja IP adrese radi upravljanja sustavom te prosljeđivanja objedinjenih informacija trećim osobama isključivo u svrhu statističke analize i praćenja funkcija Stranice.

Web beacon: Na Stranici ili e-mailovima ELECTIO PRIMUS d.o.o. može koristiti Internet tehnologiju pod nazivom Web beacon (također poznati pod nazivom „akcijski tagovi“ (engl. action tag) ili „čista GIF tehnologija (engl. „clear GIF techology“). Web beacon je alat koji se koristi u analizi učinkovitosti Stranice, primjerice, mjerenjem broja posjetitelja Stranice ili broja posjetitelja koji su posjetili određene ključne postavke na Stranici.

Web beacon-i, kolačići i ostale tehnologije za praćenje i analizu obrazaca ponašanja korisnika ne generiraju automatski podatke pomoću kojih se može odrediti identitet korisnika. Samo ako korisnik dobrovoljno dade osobne podatke pomoću kojih se može identificirati – primjerice, registriranjem ili slanjem e-mailova – navedene tehnologije automatskog praćenja mogu biti korištene i za dobivanje daljih informacija o korištenju Stranice i / ili interaktivnih e-mailova radi pružanja boljih usluga korisnicima Stranice.

Usluge: ELECTIO PRIMUS d.o.o. može pružati usluge putem trećih osoba i korištenjem alata koje su takve treće osobe razvile kao što su, primjerice, Google Maps ili QUARTAL FLIFE. Odnosne treće osobe mogu automatski primiti određene informacije prilikom komunikacije između korisnika ove Stranice i ELECTIO PRIMUS d.o.o. uz pomoć vlastitih alata.

Korištenje kolačića (eng. cookies)

Korištenje kolačića je jedan od način na koji prikupljamo Vaše osobne podatke automatski, uvijek kada posjećujete ovu Stranicu i prilikom razmjena e-mail poruka. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju generira poslužitelj (eng. server) Internet stranice i koju preglednik (engl. browser) automatski sprema na disk korisnikovog računala uvijek kada korisnik pristupa određenoj Internet stranici. Kolačići na jedinstven način prepoznaju posjetitelja na stranici.

Kolačići nam omogućuju da na poslužitelju pohranjujemo podatke u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, u svrhu analize korištenja Stranice i praćenja njezine funkcionalnosti. Većina Internet preglednika je podešena za primanje kolačića, time da možete i samostalno regulirati primanje kolačića i to na način da Vaš preglednik postavite tako da odbije sve kolačiće ili da Vas obavijesti kada je kolačić poslan. Ipak, skrećemo Vašu pozornost na činjenicu da određeni dijelovi Stranice neće moći pravilno funkcionirati ako se blokira primitak kolačića, pa ELECTIO PRIMUS d.o.o. isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja Stranice zbog Vašeg odabira regulacije primanja kolačića.

Pravo izbora

Pravo je svakog korisnika Stranice da izabere način na koji će koristiti ovu Stranicu.

Korisnik može posjetiti Stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka uz pomoć kojih se može odrediti njezin / njegov identitet, na način da ne ispunjava nikakve obrasce ili polja sa osobnim podacima i da ne koristi dostupne individualizirane uslužne servise.

Ako korisnik Stranice odluči dati svoje osobne podatke, ima pravo uvida i ispravljanja tih podataka u svako doba prilikom pristupa na Stranicu. Određeni dijelovi Stranice mogu tražiti suglasnost korisnika za određeni način korištenja osobnih podataka i korisnik ima pravo dati ili uskratiti suglasnost za obradu podataka u odnosnu svrhu. Ukoliko korisnik dade suglasnost za korištenje posebnih usluga ili načina komuniciranja, kao što je dostava elektronskih novina (engl. e-newsletter), moći će se u svako doba suglasnost opozvati i odjaviti sa liste primatelja slijedeći upute sadržane u svakoj komunikaciji. Ukoliko korisnik želi opozvati suglasnost i odjaviti se sa liste korisnika /primatelja određene usluge / informacije, ELECTIO PRIMUS d.o.o. će nastojati odmah postupiti u skladu s takvim zahtjevom korisnika, time da od korisnika može zatražiti i dodatne informacije prije obrade odnosnog zahtjeva.

Kao što je naprijed navedeno, ukoliko želite spriječiti anonimno prepoznavanje Vaših aktivnosti na našim Stranicama korištenjem kolačića, možete Vaš preglednik postaviti tako da odbija sve kolačiće ili Vas upozorava da je kolačić poslan.

Zaštitne mjere

ELECTIO PRIMUS d.o.o. koristi tehnološke i sigurnosne mjere, pravila i ostale postupke radi zaštite osobnih podataka korisnika ove Stranice od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Radi osiguranja zaštite tajnosti podataka o korisnicima Stranice, ELECTIO PRIMUS d.o.o. koristi industrijske standardne zaštitne mjere, primjerice firewall i zaštita lozinkom. Ipak, korisnik se dužan pobrinuti da je i računalo koje koristi sigurno i zaštićeno od zlonamjernog software-a kao što su trojanci, računalni virusi i crvi. Korisnik Stranice je svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (primjerice, sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažurirani antivirusni programi, osobni firewall programi, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristi radi sprečavanja pristupa osobnim podacima, mogu biti otkriveni neovlaštenim trećim osobama.

Korištenje i prijenos osobnih podataka

Određeni osobni podaci korisnika mogu biti spremljeni ili obrađeni u računalima koji su nisu smješteni u Republici Hrvatskoj već u državama koje nemaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite. U takvim slučajevima, ELECTIO PRIMUS d.o.o. odnosno društva ELECTIO PRIMUS d.o.o. će nastojati pružiti dovoljna jamstva glede zaštite privatnosti i temeljnih prava i sloboda pojedinaca čiji se osobni podaci obrađuju, što podrazumijeva primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera kako bi se osiguralo da izvršitelj(i) obrade podataka u takvim državama osiguraju razinu zaštite osobnih podataka koje obrađuju koja postoji i u Republici Hrvatskoj.

ELECTIO PRIMUS d.o.o. može osobne podatke prikupljene putem ove Stranice dati trećim osobama na korištenje i u sljedeće svrhe:

  1. u vezi sa prodajom, ustupom ili drugim prijenosom poslovanja u mjestu na koji se podaci odnose,
  2. odgovarajući na zahtjeve tijela državne vlasti ili kada se takvo korištenje nalaže temeljem zakona, sudskih naloga ili vladinih odluka, ili
  3. radi revizije poslovanja ELECTIO PRIMUS d.o.o. ili provođenja istrage ili davanja odgovora na pritužbe ili sigurnosne prijetnje.

Korištenjem ove Stranice korisnik daje pristanak za postupanje s osobnim podacima na naprijed navedeni način.

Zabrana korištenja u svrhe direktnog marketinga: Bez Vaše izričite suglasnosti, ELECTIO PRIMUS d.o.o. neće prodavati ili na drugi način omogućiti korištenje osobnih podataka prikupljenih putem ove Stranice trećim osobama u svrhe njihova vlastitog direktnog marketinga.

Pošalji poruku prijatelju ili kolegi: Na nekim Internet stranicama ELECTIO PRIMUS d.o.o. pristup kojima može biti omogućen putem ove Stranice (stvaranjem link-ova), korisnicima se nudi opcija slanja link-a ili poruke prijatelju ili kolegi koja ih, zatim, upućuje na ovu Stranicu. E-mail adrese prijatelja koja korisnici ove Stranice tim povodom navedu, koristiti će se u svrhu slanja obavijesti odnosnoj osobi u ime korisnika ove Stranice koji je tu e-mail adresu dao i ELECTIO PRIMUS d.o.o. ili treće osobe neće taj podatak prikupljati ili koristiti u bilo koju drugu svrhu.

Google Analiza: Sve Internet stranice pod kontrolom ELECTIO PRIMUS d.o.o., uključujući i ovu Stranicu, mogu koristiti Google Analytics – uslugu Internet analize koju pruža Google Inc. (dalje u tekstu: Google). Google Analiza koristi „kolačiće“ - male tekstualne datoteke koja se automatski postavljaju na tvrdi disk korisnikovog računala – u svrhu analize korisničkih navika. Podaci koji se prikupljaju putem „kolačića“ o korištenju Stranice (uključujući i korisnikovu IP adresu) Google prenosi i pohranjuje na poslužitelje (engl. server) koji se nalaze u SAD-u. Google će prikupljene podatke koristiti u svrhu procjene korištenja Stranice, generiranja izvještaja o aktivnostima na Stranici za potrebe operatera Internet stranica i pružanja drugih usluga u vezi sa korištenjem Stranice i, općenito, korištenjem Interneta. Google ove podatke također može prenositi trećim osobama, kada je to zakonom propisano ili kada odnosne treće osobe vrše obradu podataka u ime Google-a. Google neće povezivati IP adresu korisnika Stranice sa bilo kojim drugim podacima koje Google prikuplja. Možete se usprotiviti korištenju „kolačića“ odabirom odgovarajućih postavki na Vašem pregledniku, time da vodite računa o tome da to može utjecati na potpunu funkcionalnost Stranice. Korištenjem Stranice dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka od strane Google-a na naprijed navedeni način.

Veze sa drugim Internet stranicama

Ova Stranica može sadržavati veze na druge Internet stranice koje mogu nuditi korisne informacije korisnicima ove Stranice. Ova Izjava se ne primjenjuje na te stanice i ELECTIO PRIMUS d.o.o. ne odgovara ni za pravila o zaštiti osobnih podataka sadržanim na tim stranicama niti za sadržaj tih Internet stranica.

Zaštita maloljetnika

Ova Stranica je namijenjena odraslima. ELECTIO PRIMUS d.o.o. ne prikuplja osobne podatke o maloljetnicima (definirani kao osobe mlađe od 18 godina) bez prethodnog, provjerljivog pristanka njezina / njegova zakonskog zastupnika. Odnosni zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i / ili zahtijevati brisanje takvih podataka.

Dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka

Ako na ovoj Stranici budu sadržane određene odredbe koje se odnose na zaštitu osobnih podataka koje se razlikuju od onih sadržanih u ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka, odnosne dodatne odredbe će se prikazati na stranici na kojoj će korisnik upisivati svoje osobne podatke.

Promjene i ažuriranje

ELECTIO PRIMUS d.o.o. će redovito ažurirati ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka i korištenju kolačića.

Sve izmjene i dopune ove Izjave biti će objavljene ovdje. Neprekinuto korištenje Stranice, nakon primitka obavijesti o promjeni Izjave o zaštiti osobnih podataka i korištenju kolačića, smatrati će se Vašom suglasnosti sa promijenjenom Izjavom.

Ova Izjava je zadnji put ažurirana u Ožujku 2019.

Contact:

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka ili ako suglasnost za obradu osobnih podataka prikupljenih korištenjem ove Stranice, posebnih usluga, načina komuniciranja, korištenjem kolačića i slično želite zbog bilo kojeg razloga i bilo kada opozvati, molimo da nam se obratite pisanim putem (preporučenom poštom) na sljedeću adresu:

ELECTIO PRIMUS d.o.o. Vilima Korajca 12, 10000 Zagreb

Privacy policy
Politika privatnosti

ELECTIO PRIMUS d.o.o. poštuje Vašu privatnost. Ova izjava o privatnosti objašnjava kako koristimo osobne podatke koje prikupljamo o Vama kada koristite ove web stranice.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako?

Osobni podaci su informacije pomoću kojih Vas se može identificirati kao pojedinca, kao što su ime i prezime, adresa, email adresa, fotografije, online identifikatori (cookies, IP adresa), interesi, uzorci ponašanja na internetu i informacije koje se tiču isključivo Vas kao pojedinca. Osobne podatke prikupljamo dok koristite ove web stranice, ispunjavanjem kontakt obrasca, pisanjem komentara ispod blog objava i pomoću kolačića.

Za što koristimo osobne podatke?

Vaše osobne podatke koje prikupljamo dok koristite ove web stranice koristimo u svrhu komunikacije vezano za Vaš upit, da poboljšamo Vaše iskustvo korištenja web stranica i za kreiranje novog relevantnog i korisnog sadržaja na ovim web stranicama. Vaše podatke nećemo dijeliti s trećim stranama.

Pristup podacima i pravo izmjene

U svakom trenutku imate pravo zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, izmjenu ili brisanje Vaših osobnih podataka, a za slučaj da se Vaši osobni podaci koriste za dodatne svrhe ELECTIO PRIMUS d.o.o. će za to prethodno tražiti Vaš pristanak.

Što su kolačići i što možete poduzeti u vezi s njima?

Ove web stranice koriste kolačiće, male tekstualne datoteke koje se spremaju u web preglednik posjetitelja web stranica u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. ELECTIO PRIMUS d.o.o. koristi kolačiće za upoznavanje preferencija posjetitelja, za praćenje podataka u aplikacijama kao što je Google Analytics, a sve to kako bismo na web stranicama ELECTIO PRIMUS d.o.o. pružili još korisnije sadržaje za naše klijente. Ako želite možete onemogućiti kolačiće u postavkama Vašeg web preglednika, no u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web stranica. Za više informacija posjetite stranicu About Cookies.

Druge web stranice

Ove web stranice sadrže poveznice na druge web stranice. Ova izjava o privatnosti se odnosi samo na ove web stranice od ELECTIO PRIMUS d.o.o. Kada putem poveznica dođete na druge web stranice trebate pročitati njihove izjave o privatnosti.

Contact

Za sva pitanja slobodno možete kontaktirati odgovornu osobu ELECTIO PRIMUS d.o.o. putem email adrese: electio.primus@inet.hr

Sav sadržaj koji je objavljen na ovoj Internet stranici je informativnog karaktera.

Sadržaj je dozvoljeno pregledavati i koristiti isključivo za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost.

Strogo je zabranjena svaka promjena, prepisivanje i ponovna objava, kao i reprodukcija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe bez prethodne pismene suglasnosti ELECTIO PRIMUS d.o.o.

U slučaju dozvoljene upotrebe sadržaja, moraju se zadržati sve oznake autorskog prava i prava vlasništva, kao i druge obavijesti i upozorenja.